3 คลินิกครบวงจรสำหรับ LGBTQ+

27/01/2023 Happy Body 2,147
Share:

ปัจจุบัน สังคมไทยเปิดกว้างและมีการยอมรับในความเท่าเทียมและความหลากหลาย เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตในทุกมิติ ดังที่เห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมา

รวมทั้งในด้านการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ซึ่งทุกวันนี้มีสถานพยาบาลหลายแห่งให้ความสำคัญจัดตั้งคลินิกเฉพาะทางขึ้นมา เพื่อดูแล ให้คำปรึกษา สำหรับ LGBTQ+ วันนี้เราจะพาไปดูว่ามีคลินิกใดบ้าง

 

1. คลินิกเพศหลากหลาย (Gen V Clinic) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นคลินิกที่ให้การดูแลกลุ่มเพศหลากหลายแบบครบวงจรทั้งร่างกาย จิตใจ และครอบครัว อาทิ การผ่าตัด การใช้ฮอร์โมน การให้คำปรึกษาผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ปกครองที่มีลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ การให้คำแนะนำในการปรับตัว รวมถึงประเมินก่อนผ่าตัดสำหรับคนที่ต้องการยืนยัน

อัตลักษณ์ทางเพศ โดยทีมแพทย์หลากหลายสาขาวิชา

คลินิกเพศหลากหลาย (Gen V Clinic) จะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

ชั้น 2 อาคารหลัก(อาคาร1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2201-2799 หรือ Facebook Page : Gen V Clinic

 

2. คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เป็นคลินิกที่จัดตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดยให้คำปรึกษาในด้านสุขภาพของกลุ่มหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะซึ่งทางคลินิกมีการแนะนำในเรื่องต่างๆอย่างเช่น การใช้ฮอร์โมนให้ถูกวิธี ได้มาตรฐาน หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของแต่ละคนอีกด้วย

โดยทางคลินิกสุขภาพเพศ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-15..30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2256-5286 หรือผ่านทาง Facebook Page : คลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาลงกรณ์

 

3. Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เป็นคลินิก Pride จัดตั้งเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีพื้นที่ ที่สามารถปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและจิตใจ หรือจะเป็นการตรวจสุขภาพเฉพาะจุด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเพศทางเลือกโดยตรง ทั้งนี้ยังได้ความร่วมมือจากทางศูนย์ไวทัลไลฟ์ มาให้คำปรึกษาในเรื่องของรูปร่างภายนอกเพื่อเสริมความมั่นใจให้แก่เพศทางเลือกด้วย

คลินิก Pride เปิดให้บิการทุกวัน เวลา8.00 - 20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิก Pride อาคาร A (อาคารคลินิก) ชั้น 19โทร 063-221-0957 หรือ 02-066-8888 และ 1378 และยังมีบริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation)

 

ความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันนั้นถูกเปิดกว้างมากแล้ว รวมทั้งด้านสุขอนามัยเฉพาะกลุ่มก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ เพื่อให้การเข้ารับบริการทางการแพทย์ ของกลุ่ม LGBTQI+ ซึ่งมีประเด็นอ่อนไหว ได้รับการดูแลอย่างมีความรู้ และความเข้าใจ

 

ที่มา

http://www.rama.mahidol.ac.th/.../serv.../news/announcement/

www.chulalongkornhospital.go.th/kcmh/คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร/

www.bumrungrad.com/th/centers/pride-clinic