สื่อดาวน์โหลด

 
4 เสริม 2 ลด ใส่บาตรใส่ใจ สงฆ์ไทยสุขภาพดี
ดาวน์โหลด: 16
บันได 3 ขั้นของสติ
ดาวน์โหลด: 41
สมาธิ เพื่อคลายอารมณ์ และความเครียด
ดาวน์โหลด: 37
สติในการคิดบวก
ดาวน์โหลด: 34
สติสนทนาในการประชุม
ดาวน์โหลด: 38
ทำไมต้องฝึกจิต
ดาวน์โหลด: 40
ระดับการพัฒนาสติ
ดาวน์โหลด: 29
โรคซึมเศร้า เราควรใกล้ชิด(ยังไง)
ดาวน์โหลด: 35
สติสื่อสารระหว่างบุคคล
ดาวน์โหลด: 31
สมาธิกับสติ
ดาวน์โหลด: 34
ขั้นตอนการฝึกสติ
ดาวน์โหลด: 34
ขั้นตอนการฝึกสมาธิ
ดาวน์โหลด: 34