สื่อดาวน์โหลด

 
บันได 3 ขั้นของสติ
ดาวน์โหลด: 10
สมาธิ เพื่อคลายอารมณ์ และความเครียด
ดาวน์โหลด: 11
สติในการคิดบวก
ดาวน์โหลด: 12
สติสนทนาในการประชุม
ดาวน์โหลด: 10
ทำไมต้องฝึกจิต
ดาวน์โหลด: 12
ระดับการพัฒนาสติ
ดาวน์โหลด: 9
โรคซึมเศร้า เราควรใกล้ชิด(ยังไง)
ดาวน์โหลด: 12
สติสื่อสารระหว่างบุคคล
ดาวน์โหลด: 10
สมาธิกับสติ
ดาวน์โหลด: 9
ขั้นตอนการฝึกสติ
ดาวน์โหลด: 10
ขั้นตอนการฝึกสมาธิ
ดาวน์โหลด: 11
ความสัมพันธ์ระหว่าง MIO กับ LO
ดาวน์โหลด: 11