Gen Z อยากได้ที่ทำงานยุคหลังโควิด-19 แบบไหน

18/07/2022 คลังความรู้, บทความ 205
Share:

Gen Z อยากได้ที่ทำงานยุคหลังโควิด-19  แบบไหน

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด พนักงานต้องการสวัสดิการและการสนับสนุนที่แตกต่างกันมากขึ้น เช่น การทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเข้าสำนักงานทุกวันและการทำงานทางไกล การดูแลเด็ก และผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยังคงมีความสำคัญอันดับแรกสำหรับคนทำงาน แต่สำหรับคน Gen Z  ความคาดหวังต่อสถานที่ทำงานเปลี่ยนไปมาก จากการสำรวจของสมาคมแห่งชาติว่าด้วยปัญญาชนมัธยมศึกษา (National Society of High School Scholars -NSHSS)

ผลการสำรวจ ความสนใจเรื่องอาชีพปี 2022  จากสมาคมฯ เจาะลึกถึง “แรงจูงใจในอาชีพ” สำหรับ สมาชิกของ Gen Z ซึ่งครอบคลุมบุคคลที่เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012 เผยให้เห็นข้อกังวลและความชอบของคนในวัยมัธยมและวัยอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 11,495 คน อย่างหลากหลาย

 

เน้นความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน

ผลสำรวจพบว่ามากกว่าหนึ่งในห้าของผู้ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ 22) บอกว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนที่มีเชื้อชาติและเพศต่างกันสำคัญสุดสำหรับ Gen Z ตามมาด้วยคุณภาพชีวิต ความยืดหยุ่น/การปรับตัวของนายจ้าง และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร


เจมส์ ลูอิสประธานสมาคม NSHSS กล่าวว่าความปรารถนาของ Gen Z สำหรับสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมกันนั้น “น่าชื่นชม” และเป็นสิ่งที่นายจ้างควรคำนึงถึง


“เป็นเรื่องสำคัญมากที่นายจ้างจะต้องเข้าใจและรับฟังคนหนุ่มสาวในเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยก ความเท่าเทียมสำหรับทุกคนเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับแรก เนื่องจากพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรที่ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้โอกาสแก่ทุกคน จัดให้มีการฝึกอบรม และมีสภาพแวดล้อมของความหลากหลายและการไม่ แบ่งแยก” ลูอิสอธิบาย “นั่นเป็นวิธีที่ [นายจ้าง] สามารถทำให้ผู้สมัครคุณภาพสูงดังกล่าวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กรของตนและรักษาพนักงานไว้ตลอดเวลา”


ความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกและบรรลุ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของพวกเขา ยังส่งผลต่อประเภทของสาขาที่ผู้มีความสามารถอายุน้อยต้องการทำงานด้วย ร้อยละสามสิบห้าของ Gen Z ต้องการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพติดตามอย่างใกล้ชิด โดยแต่ละส่วนเป็นที่สนใจของผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 34

 

 เบื่องานทางไกล

Gen Z นั้น “เหนื่อย” กับการทำงานและการฝึกอบรมทางออนไลน์ หลังจากการเรียนทางไกล ในช่วงการระบาดใหญ่  ทำให้เสียประสบการณ์การทำงานทางไกลสำหรับเยาวขน” Gen Z อยากจะอยู่ในภาคสนามมากกว่าที่จะได้รับประสบการณ์ตรง มีเพียงร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้นที่ระบุว่างานทางไกลมีความสำคัญต่อพวกเขามากหรือสำคัญมาก นอกจากนี้ร้อยละ 63 ของ Gen Z ต้องการการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวจากนายจ้าง เทียบกับเพียงร้อยละ 13 ที่ชอบการฝึกอบรมออนไลน์
“เราพบว่าพนักงาน นายจ้าง และผู้นำในอนาคตรุ่นต่อไปไม่ต้องการทำงานจากที่บ้าน แต่ต้องการมี ประสบการณ์สมบูรณ์ในสำนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวทำงานหนักและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ ของพวกเขาได้” ลูอิสกล่าวว่านี่เป็น "ข่าวใหญ่" สำหรับบริษัทต่างๆ เนื่องจากหลายบริษัทได้แสดง ความตั้งใจ ที่จะกลับไปใช้ วัฒนธรรมสำนักงานก่อนเกิดโรคระบาด

 

ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ 

โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความคล่องตัวที่สูงขึ้นคือสิ่งที่คน Gen Z ตื่นเต้นมากที่สุดเมื่อต้อง เข้ามาเป็นพนักงาน และเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ ควรวางแผนดำเนินการหากต้องการดึงดูด ผู้มีความสามารถรุ่นใหม่

เมื่อนึกถึงงานเต็มเวลาครั้งแรกของตนร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสำรวจต้องการทำงานในบริษัทที่ “ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ ทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน” เส้นทางสู่การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ มีความสำคัญเป็นอันดับสองและสาม นอกจากนี้ ร้อยละ 65 ของ Gen Z กล่าวว่าพวกเขารู้ว่า พวกเขาต้องเรียนรู้อีกมากแต่ก็กระตือรือร้นที่จะทำเช่นนั้น


“คนหนุ่มสาวยุคนี้มีความรักในการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้เร็วกว่ารุ่นก่อนๆ นี่เป็นโอกาสสำหรับหน่วยงานที่จะพูดว่า เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ที่ดีในสำนักงานได้อย่างไร เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามีโอกาสที่ดีและท้าทายสำหรับพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วม และเราจะบรรลุความสามารถที่แข็งแกร่งในการเรียนรู้ได้อย่างไร”

 

เคล็ดลับในการสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียมมากขึ้น


ศาสตราจารย์เมอเรลแห่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก กล่าวว่า ขณะที่บริษัทต่างๆ พัฒนาแผน สำหรับวิธีการทำงานอย่างไร ที่ไหน และเมื่อไหร่ที่พนักงานของพวกตนทำงาน พวกเขาควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณา ว่าพวกเขาจะทำให้สถานที่ทำงานมีความเท่าเทียมมากขึ้นได้อย่างไร นี่คือเคล็ดลับบางส่วนของเธอ
            • รับข้อมูลที่ดีด้วยการสำรวจแรงกระตุ้นและการสัมภาษณ์พนักงานเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจ ว่าผู้คนต้องการอะไรและต้องการอะไร รวมถึงอุปสรรคที่พวกเขาอาจเผชิญ
            • ประเมินอีกครั้งว่าผู้นำได้รับการเลื่อนตำแหน่งและจ้างงานอย่างไร และพิจารณาว่าพวกเขา กำลังส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในทีมของพวกเขาหรือไม่
            • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้นำมีทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับทีม 
            • จำไว้ว่าความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนานโยบายการทำงานไม่มีวิธีเดียวที่ใช้ได้กับทุกอย่าง
            • จัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยทางจิตใจ ซึ่งหมายถึงการจัดการปัญหาโดยตรง เช่น การละเมิดแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความสำคัญเท่ากับความปลอดภัยทางกายภาพ
            • ลงทุนในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มการทำงาน ให้ดีขึ้นและปรับนโยบายตามข้อมูล
            • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ต่อหน้าหรือจากระยะไกล
            • พิจารณาอนุญาตให้บางโครงการและการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวเมื่อใดก็ได้โดยเทียบกับเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
            • สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นการโปรดปรานพนักงานบางคนมากกว่าคนอื่น หากมีการแชร์ข้อมูลในวิดีโอคอล ให้พิจารณาแชร์ซ้ำผ่านอีเมลหรือแอป รับส่งข้อความ

อ้างอิงข้อมูลจาก  https://www.cnbc.com/2022/06/15/new-report-finds-the-top-work-preferences-amongst-gen-z-talent-.html
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/30/return-to-office-inequity/