การสร้าง​เสริม​สุขภาพ และการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

20/12/2021 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,251
Share:

…การสร้าง​เสริม​สุขภาพ และการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
จากโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาะต้นแบบฯ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์ (สำนัก 8 ) สสส.