รับสมัคร เข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องในการใช้ MIO

28/04/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,639
Share:

โครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร

ขอเชิญชวน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องในการใช้ เครื่องมือ  MIO

เพื่อ..ฝึกฝนสติ 😇
เพื่อ...ฝึกการคิด (+) 
เพื่อ...จัดการความเครียด
เพื่อ...สร้างสัมพันธภาพในองค์กร 🤝

 โดยโครงการจะร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาองค์กรที่เข้าร่วมตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17O1D3mpdXQLNC1NmBG2RBKwGf0btDZFx?usp=sharing 

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065-7191415 (คุณแพท)