การบรรยายพิเศษ Development Evaluation

10/10/2021 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,313
Share:

สสส. ขอเชิญชวนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Development Evaluation"

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. เข้าร่วมได้ทาง Zoom meeting Join meeting ID : 928 7253 6521 Passcode : 013620