การประชุมระดมความเห็น ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม

17/08/2022 Happy Society 2,267
Share:

 

ร่วมสร้างพลัง ร่วมแสดงข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย สู่การพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม “เครือข่ายธุรกิจเอกชน” ในระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12..." 

 วันพฤหัสบดีที่ 18.8.65 เวลา 13.30–16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://docs.google.com/.../1uTdsVFBji0K6IQKJYw7qnrn.../edit

ลิ้งค์ Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93767722054...

Meeting ID : 937 6772 2054

Passcode : 249935