“ทำบุญให้สุข ยุค Next Normal” Happy Workplace Talk ครั้งที่ 6

03/05/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 398
Share:

Happy Workplace Talk ครั้งที่ 6

การทำบุญยุคใหม่ต้องใส่ใจอะไรบ้าง เพื่อผู้ให้ได้สุขใจ พระสงฆ์ได้สุขภาพที่ดี

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนา “ทำบุญให้สุข ยุค Next Normal”  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. 
พบกับ  
พระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทาน 
ศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค 
คุณปริยาภรณ์ สุขกุล ผู้จัดการโครงการวัดบันดาลใจ 
ดำเนินรายการโดย คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

ลงทะเบียนเพื่อพูดคุยทาง Zoom ได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddsVQhqX6LhrFtpb7ZOLymFB3dOeX2WJJQB8NF0q5EbJB0Zg/viewform