เปิดผลสำรวจ 7 พฤติกรรมสุขภาพของนิสิต นักศึกษาที่น่าสนใจ พบ 1 ใน 3 เครียดสูงเสี่ยงคิดสั้น สาเหตุเกิดจากมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพรอบด้าน

30/11/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,592
Share:

 

        ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล ประธานกรรมการกำกับทิศแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร พี่อู้ด พงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สน.8) ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทยพร้อมเปิดผลสำรวจ 7 พฤติกรรมสุขภาพของนิสิต นักศึกษาที่น่าสนใจ พบ 1 ใน 3 เครียดสูงเสี่ยงคิดสั้น สาเหตุเกิดจากมีพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพรอบด้าน

        ช่วงบ่าย ผู้แทนมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีตามบริบทมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ