สสส.แจงรายงานประจำปี 2563

08/12/2021 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 460
Share:

"สสส.แจงรายงานประจำปี 2563 ส.ว.ชื่นชม สสส. ทำงานสร้างเสริมสุขภาพได้ผลประจักษ์ คนไทยมีสุขภาวะดี ด้าน 'ธรรมาภิบาล-ความโปร่งใส' เด่น ชี้ต้องยกระดับการทำงาน NCDs เดินหน้าภาษีความเค็ม เร่งขยายผลสร้างชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศ"