ประกาศ ประกาศ  Healthy Living โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ

02/02/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,912
Share:

ประกาศ ประกาศ 
Healthy Living โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ สนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ร่วมมือกับหมอพร้อม Station 
……..เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโครงการสามารถลงบันทึกข้อมูลตรวจ ATK ให้กับพนักงานภายในโรงงานได้โดยจะต้องผ่านสองเงื่อนไข

1.ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการ Healthy Living ผ่านทางเว็บ https://healthy-living-moph.com/  โดยจะต้องผ่านแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 6 บทเกิน 80% 

2.ผ่านการอบรมและประเมินผล การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ใน โรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ผ่านทางเว็บไซด์ https://fti.academy/course/detail/atk โดยจะต้องได้รับใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทาง https://forms.gle/GRLh2ArL74CsXwyL6