ปลดหนี้ ลดทุกข์ เพิ่มสุขให้พนักงาน

04/10/2021 Happy Money 1,419
Share:

ปลดหนี้ ลดทุกข์ เพิ่มสุขให้พนักงาน

ตัวอย่างการทำ Happy Money จากองค์กรที่ได้รางวัลต้นแบบ บริษัทอินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นผู้ผลิตแผ่น และกล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูกครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ทั้งกระดาษที่ได้รับรองระบบ Green Label และ ระบบการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSCCoC (Chain of Custody)

องค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน โดยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนทำงาน” นั่นคือวิสัยทัศน์ที่ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ได้เคยกล่าวไว้ถึงองค์ประกอบสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งความสุข หมายความว่าเป็นองค์กรที่สามารถกระตุ้น สร้างความสุขให้พนักงานในองค์กรได้ทั้งกาย ใจ และทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติตตามแนวทางและภารกิจเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

           หนึ่งในองค์กรสร้างสุข ที่สามารถดำเนินงานได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2562 นำทีมโดย กิตติศักดิ์ รังนกใต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

           SHAP เป็นชื่อย่อของ โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานข้อแรกคือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพในองค์กร โดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กรด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

            ต้องยอมรับว่า ผู้บริหารคือหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการที่ส่งผลให้องค์กรกลายเป็นองค์กรสร้างสุข เพราะโครงการประเภทนี้ต้องใช้แรงผลักดันทั้งด้านงบประมาณ กำลังคน และเวลาที่ต้องแบ่งจากการผลิตสินค้าและการบริการ อันเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรให้องค์กรมากกว่า

            แต่ กิตติศักดิ์ รังนกใต้ กลับมองเห็นคำว่า “กำไรขององค์กร” ได้ลึกและไกลกว่านั้น และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ SHAP

            “ก่อนหน้าที่จะรู้จักกับแนวคิด Happy Workplace บริษัทฯ ก็มีงานประเภท CSR ที่ให้พนักงานเข้าร่วมอยู่แล้ว แต่เราทำตามรูปแบบเดิมๆ ตามความเคยชิน เป็นการทำแบบตั้งรับ ผลที่ได้ก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจ พอได้มารู้จักกับแนวคิด สร้างสุขในองค์กรโดยใช้ Happy 8 ผมก็สนใจขึ้นมาเลยนะ เพราะเห็นตัวอย่างความสำเร็จของหลายองค์กร เลยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักสูตรที่ทาง SHAP มาอบรมให้”

               หลังจากเข้าร่วมโครงการ และได้ใช้ Happinometer ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล ความสุขของบุคคลในองค์กร คุณกิตติศักดิ์ก็พบถึงปัญหาใหญ่ของพนักงานในองค์กรว่า เรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกจากความต้องการใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีความสุข ได้ทำกิจกรรมผ่อนคลาย และมีโอกาสช่วยเหลือสังคมแล้ว  เรื่องการมีความรู้ในการบริหารเงินๆ ทองๆ เป็นเรื่องที่พนักงานเรียกร้อง จึงได้ออกแบบโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขในด้าน Happy Money ให้กับพนักงาน  คุณกิตติศักดิ์ในฐานะผู้บริหารและจบทางด้านการเงิน ได้เข้ามาให้คำปรึกษาและหาทางแก้ไขให้กับพนักงานที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน หรือการมีหนี้นอกระบบ  ด้วยการจัดสรรเวลาทุกบ่ายวันศุกร์เพื่อเป็นเมนเทอร์ (Mentor) ให้คำแนะนำ และติดตามผล รวมทั้งให้กำลังใจพนักงานแบบตัวต่อตัว 

นอกจากการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้บริหารเพื่อรับรู้และร่วมหาทางออกให้พนักงานในเรื่องการบริหารการเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงกิจกรรมอีกหลายด้าน ที่ส่งผลให้พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม การเอาใจใส่ขององค์กร ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ว่า “บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น”

            จากพนักงานทั้งหมดกว่า 300 คน มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ Happy Money 30 คน สามารถปลดหนี้ได้ 17 คน คิดเป็นมูลค่า 536,478 บาท มีแนวโน้มกู้ยืมเงินลดลง 30% ช่วยให้พนักงานรู้จักบันทึกสถานะการเงิน เห็นความสำคัญของ การทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ ยังทำให้พนักงานรู้สึกหายเครียดจากการปัญหาการเงิน มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพราะผู้บริหารสละเวลาและเอาใจใส่ต่อปัญหา โดยในอนาคตทางบริษัทฯ มีแผนที่จะให้พนักงานทำบันทึกรายรับรายจ่าย ประจำวัน ผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วย

            บริษัทฯ ยังมีการจัดสัมมนาเทคนิคการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้พนักงานเข้าใจการบริหารเงินจากโครงการ ออมเงินทวีทรัพย์ ส่งเสริมวินัยทางการออมเงินด้วยการให้มีบัญชีฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จำนวนเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจบโครงการจะมีเงินเก็บจำนวน 24,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 2.25% และทุก 3 เดือนสามารถลุ้นโบนัสพิเศษ จากผู้บริหารมูลค่า 500 บาท ที่มีพนักงานเข้าร่วมกว่า 21 คน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของดีราคาถูก เพื่อช่วยพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19

ความสำเร็จที่ได้นอกจากพนักงานมีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจและรักองค์กรมากยิ่งขึ้นแล้ว ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุขด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงพนักงานเป็นศูนย์กลาง และทำให้พวกเขามีความสุข  ซึ่งคุณกิตติศักดิ์ได้ถอดสูตรความสุขในแบบ HAPPY INTER ไว้ว่า

“เราต้องเริ่มจากเข้าใจก่อนว่าทุกคนอยากมีความสุข เมื่อเข้าใจแล้วเราก็ต้องพยายามจนทุกคนมีความสุข เพราะความตั้งใจเป็นเรื่องความรู้สึกที่ทุกคนจะสัมผัสได้ พอทุกคนมีความสุขก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้ต่อไป ผมเลยคิดว่าการมีความสุขดีกว่าไม่มีความสุข”

“การระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งที่เราไม่ทันได้เตรียมพร้อมหรือรับมือได้ทันเท่าที่ควรจากสถานการณ์ที่ผ่านมา แต่องค์กรก็ได้มีมาตรการต่างๆ ที่ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานทุกคน เช่น ให้หน้ากากป้องกันไวรัส อาหารแห้งต่างๆ มีการ work from home ตามหลักสากลเพื่อลดการติดเชื้อในองค์กร ทำประกันโควิดให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งก็สามารถตอบได้แล้วว่า ถ้าองค์กรไม่ได้ใช้แนวคิด happy 8 มาช่วยพนักงานให้เรารับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ อาจจะได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียมากกว่านี้”

อภิวิชญ์ ดำรงศรีวิบูลย์
ฝ่ายบริหารคุณภาพ

 

“เมื่อองค์กรมีการทำ Happy8 สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือพนักงานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นทั้งในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนกกัน ตลอดจนถึงบุคลากรระดับหัวหน้าและผู้บริหาร ทุกฝ่ายมีโอกาสได้พูดคุย รับฟัง ปรับปรุง แก้ไข และทำกิจกรรมร่วมกันโดยเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการสั่งงานและทำงาน บางกิจกรรมยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่า Happy8 ในอินเตอร์ของเราเป็นการเสริมสร้างความเป็นองค์กรที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 โดยไม่ลืมที่จะแบ่งปันความสุขให้ครอบครัวพนักงานซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 1 เช่นกัน”

ศิริพร น้อยประเทศ
แผนกการตลาด

 

“ทุกกิจกรรมของ Happy8 ส่งผลต่อการทำงานและชีวิตส่วนตัวทั้งด้านจิตใจและร่างกาย โดยมีจุดประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือการทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆ เพื่อหาวิธีนำมาบริหารจัดการ แก้ไข และพัฒนาตัวเอง ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน การใช้ชีวิต เช่น โครงการ happy money ที่รับปรึกษาปัญหาด้านการเงินของพนักงานที่มีหนี้นอกระบบ การเป็นหนี้ส่งผลต่อสภาพจิตใจและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ทางผู้บริหารและทีมงานได้ให้คำแนะนำ การทดลองทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำให้หลายคนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปลดหนี้ได้ และมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น”

สุรพงษ์ เพ็งรักษา
ฝ่ายผลิตกล่อง