ใส่บาตรสุขภาพ ใส่ใจ 6 ประการ ประการที่ 2 เสริมผักปลา ลาไกลมะเร็ง

26/05/2022 คลังความรู้, บทความ 1,948
Share:

ใส่บาตรสุขภาพ ใส่ใจ 6 ประการ ประการที่ 2 เสริมผักปลา ลาไกลมะเร็ง

ใส่ใจใส่บาตร > ใส่บาตรสุขภาพ ใส่ใจ 6 ประการ ประการที่ 2 เสริมผักปลา ลาไกลมะเร็ง

ใส่สุขภาพเสริม ผักเสริมผักปลา ลาไกลมะเร็ง

ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับโภชนาการช่วยตอกย้ำให้เราได้ รู้คุณค่าของผักและผลไม้ อาหารที่ให้กากใย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกินผักและผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้มาก เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด ซึ่งคนไทยเป็นกันมากดังนั้น ฆราวาสควรจัดเมนูผัก ให้พระท่านได้รับวิตามิน แร่ธาตุ กากใยอาหาร ขับถ่ายสะดวก ได้แก่ ต้มจืด ผักลวกจิ้ม ยำ แกงโฮะ แกงส้ม ลาบสลัด เทมปุระผัก การบริโภคผักเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพ ทำให้สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้คนไทยจัดสัดส่วนของอาหารโดยให้ความสำคัญกับผัก ให้มีปริมาณถึงครึ่งหนึ่งของจานที่เรียกกันว่า สูตร 2:1:1

สูตรโภชนา 2:1:1

คำแนะนำของสำนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุขให้แนวทาง การบริโภคให้มีสุขภาพดี เป็นสูตรโภชนา 2 : 1 : 1 ไว้ว่าให้แบ่งจานอาหาร ขนาด 9 นิ้ว เป็น 4 ส่วน มีผักครึ่งจาน คือผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน เนื้อสัตว์หรือไข่ 1 ส่วน

กินถูกส่วน 2 : 1 : 1 ลดพุง ลดโรค
กินถูกส่วน 2 : 1 : 1 คืออะไร

การกินอาหารที่ถูกต้อง ถูกปริมาณและหลากหลายชนิดเป็นสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
ถ้าเรามีน้ำหนักเกินแล้วเราต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนัก เราก็สามารถทำได้ง่ายโดยการ
ควบคุมชนิดและปริมาณอาหารที่กิน โดยใช้แนวคิด ในการกำหนดปริมาณจากแบบจำลองจานอาหาร (foodplate model) โดยแบ่งส่วนของจานอาหารเป็น 4 ส่วน (เส้นผ่าศูนย์กลางจานประมาณ 9 นิ้ว) และแบ่งเป็นปริมาณอาหารที่จะใส่ลงในจานดังนี้

  • ผักชนิดต่างๆ ปริมาณ 2 ส่วนของจาน (ครึ่งจาน)
  • ข้าว-แป้ง ปริมาณ 1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่ของจาน)
  • เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ปริมาณ1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่ของจาน)

โดย ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
หัวหน้าโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค