โรคภัยควรระวัง ในช่วงหน้าฝน

06/11/2023 Happy Body 251
Share:

ในช่วงนี้ที่มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เป็นฤดูที่อากาศเปลี่ยนแปลงจากความร้อนสู่ความชื้น เป็นช่วงที่เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสทั้งหลายเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าฤดูอื่น ๆ เราจึงต้องเฝ้าระวังดูและสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างเป็นพิเศษ

 

1. โรคติดต่อที่เกิดจากยุง 

เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เป็นต้น  โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้อาจป่วยร่วมกันทั้งไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ อาการเด่นชัดของไข้เลือดออกที่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ในระยะต้นๆ คือ ไข้เลือดออกจะมีไข้สูง  อย่างรวดเร็วเฉียบพลัน ไข้ลดช้า ไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งปัจจุบันมีชุดตรวจไข้เลือดออกเด็งกี่ (NS1) ทำให้รู้ผลเร็วและรักษาได้ทันท่วงที หากมีอาการป่วยไข้สูงเกินสงสัยไข้เลือดออกอย่าซื้อยากินเอง อาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต   การป้องกันทำได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ฉีดพ่นยาฆ่ายุง และใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันยุงกัด

 

2. โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ 

เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหวัด โรคคออักเสบ เป็นต้น เกิดจากการสัมผัสกับละอองน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย การป้องกันทำได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

3. โรคติดต่อทางน้ำและอาหาร 

เช่น อาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคตับอักเสบ เป็นต้น เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค การป้องกันทำได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน และดื่มน้ำที่สะอาด 

 

4. โรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง 

เช่น โรคฉี่หนู โรคบาดทะยัก โรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น เกิดจากการสัมผัสกับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำหรือดิน การป้องกันทำได้ด้วยการสวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางเมื่อต้องสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อน

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในช่วงหน้าฝน มีข้อที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

  • ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้าบ้าน
  • กำจัดแหล่งน้ำขังในบ้านและรอบบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  • เก็บขยะให้เป็นที่ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
  • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำ
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการป่วย
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของแพทย์
  • การป้องกันโรคในช่วงหน้าฝนสามารถทำได้ง่ายๆ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้

 

ที่มาข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข