โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " สร้างสุของค์กรด้วยสติ"

05/07/2024 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 116
Share:

เครียด วิตก หลงลืม ท้อแท้ หมดไฟ สื่อสารทะเลาะกัน ทีมงานคิดลบกัน สื่อสารพลังลบในองค์กร การประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาในองค์กร
ปัญหาเหล่านี้เราช่วยได้


โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " สร้างสุของค์กรด้วยสติ" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องโครงการ SHAP Happy Workplace Center ชั้น 6 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลองเตย กรุงเทพฯ

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
รับสมัครเพียง 5 สถานประกอบการ สามารถเข้าร่วมอบรมได้องค์กรละ 8 ท่าน 

ถ้าสนใจ ห้ามพลาด รับสมัครเลยนะครับ พบกับคุณหมอยงยุทธ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กดลิ้งค์สมัครได้เลย
ภายใน 17 กรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น


 กดลิ้งค์สมัครได้เลย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZbnCXbPBkm8Moc_KjsbJpt8cSm0Rm7c2weEIR13qSA00nXg/closedform