Happy Workplace Center ภาคใต้ เปิดให้บริการแล้วจ้า...

01/07/2024 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 72
Share:

DIPROM CENTER 10 หรือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เปิดศูนย์ #HappyWorkplaceCenter (ภาค 10) ส่วนภูมิภาค โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8 ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาศูนย์ Happy Workplace Center ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace หรือ SHAP)

โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ร่วมด้วยนายโดม ถนอมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น150 คน

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ กิจกรรมสมาธิสร้างสุข โดยพระปลัดวรกิจ วรกิจโจ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส มาเทศนาและนำทำสมาธิ

ต่อด้วยกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรและทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะวัยทำงาน” รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การสร้างสุขจากองค์กรต้นแบบ” โดยผู้จัดการโครงการSHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และองค์กรต้นแบบภาคเอกชนจากบริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด ,บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จำกัด  และโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร และนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs มาให้ความรู้และบริการในด้านที่เกี่ยวข้องกันอย่างคับคั่ง

ศูนย์ Happy Workplace Center จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเรียนรู้แนวทางและเทคนิคการสร้างองค์กรแห่งความสุขจากองค์กรต้นแบบ รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสส. หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสุขภาวะองค์กร ร่วมกัน “เปิดประตูสู่องค์กรแห่งความสุข” สร้างลูกกุญแจในแบบฉบับของแต่ละองค์กรอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆสามารถเข้ามารับบริการศูนย์ Happy Workplace Center ส่วนภูมิภาคได้ ในวันและเวลาราชการ #มาร่วมสร้างความสุขไปด้วยกัน Happy Workplace Center DC10