สร้างโลกน่าอยู่ด้วยคนรุ่นใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปร่วมกิจกรรม 'วันครอบครัวแห่งสติ'

15/08/2022 Happy Heart Happy Soul Happy Relax Happy Family 2,191
Share:

ขอเชิญผู้สนใจที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปร่วมกิจกรรม 'วันครอบครัวแห่งสติ' ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เริ่มครั้งที่ 1 อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน ถ.วัชรพล กทม.

 

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่สนใจการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย-ใจ-จิตวิญญาณ   หรือต้องการใช้ดูแลพ่อแม่/คนที่รัก   หรือต้องการพาท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันเพื่อให้ง่ายขึ้นในการนำไปปฏิบัติด้วยกันในครอบครัว    

เพียงจัดสรรเวลาเดือนละ 1 วันมาร่วม ‘วันครอบครัวแห่งสติ’ คุณจะได้พบกับเคล็ดลับชีวิตยิ่งสูงวัยใจยิ่งสุข จากมรดกธรรมของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  ชวนกันฝึกสติ สมาธิ พัฒนาปัญญา สร้างพลังใจและภูมิคุ้มกันโรคภัยในวัยที่เปลี่ยนแปลง  สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว  พบปะกัลยาณมิตรที่พร้อมมอบมิตรภาพอันอบอุ่น ในบรรยากาศสงบผ่อนคลาย และวิทยากรที่ผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้ ทักษะและให้การปรึกษา

กิจกรรมที่ท่านเลือกเข้าร่วมได้ อาทิ ‘ศิลปะแห่งสติและการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม(Group Counseling)’ ‘ล้อมวงฝึกสติด้วยเทคนิคกายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น สไตล์ท่านแม่ชีศันสนีย์’  ‘ล้อมวงภาวนากับสมาธิบำบัดSKT คลื่นเสียงบำบัดและเดินเล่นอย่างมีสติ’ และ ‘ล้อมวงคุย เคล็ดลับความสุขตลอดชีวิต’ สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ line@ sdsfamily