สำนัก 8 เดินหน้าเคลื่อนงาน Happy University จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพันธมิตรเอกสาร จัด KU Happy & Healthy Hackathon 'มหาวิทยาลัย สุขภาพดี มีความสุข'

22/06/2024 Happy Body 222
Share:

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร หรือสำนัก 8 (สสส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท อัลทรอน เอเซีย จำกัด จัดโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัย สุขภาพดี มีความสุข ผ่านการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรม KU Happy & Healthy Hackathon โครงการเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย ‘มหาวิทยาลัย สุขภาพดี มีความสุข’ โดยการแข่งขันมีเป้าหมายหลัก 3 เป้าหมายได้แก่ 1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของสุขภาวะและการรักษาสุขภาพได้ดีมากขึ้น 2. เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนิสิตในการออกแบบโครงการและสนับสนุนให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการลงมือทำจริง และ 3.เพื่อเฟ้นหาไอเดีย สำหรับการทำให้เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ เพื่อต่อยอดต่อไป
.
โดย พงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8 ) กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็น
การตระหนักรู้ในเรื่อง "สุขภาวะ" เกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย ถือเป็นการผลักดัน "Happy Workplace"
ให้กับองค์กรทั่วประเทศ และผมมองว่า หากเราสามารถเริ่มสร้างความรู้สึก Happy ได้ตั้งแต่ในระดับ "Happy University" ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเราตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ และ ความสุข ในชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆด้วยปัญหาในปัจจุบัน 
.
“สถานการณ์ด้านความสุข การบริหารความเครียด กลายเป็นประเด็นหลัก และการส่งเสริมให้เกิดความสุขเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการรับมือกับวิกฤติด้านสุขภาวะอื่นๆ จึงเป็นอีกเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนในโครงการนี้ น้องๆ ทุกคนได้ร่วมมือกัน เฟ้นความคิดจุดประกายไอเดีย และนำความสามารถที่มีมาลองแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะ และผมหวังว่า ทุกคนที่ได้เข้าร่วมจะได้สำรวจลงไปถึงปัจจัยที่ช่วยสร้างความสุขให้กับตัวเองและมหาวิทยาลัยได้ต่อไป ผ่านการสร้างสรรค์ Innovation ด้าน "Happy University" ในการแข่งขัน Hackathon นี้ และที่สำคัญเราจะได้ต้นแบบมหาวิทยาลัยที่ดีต่อสุขภาวะ เพื่อนำไปขยายผลยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป รวมถึงนิสิตได้นำไอเดียที่นำเสนอในการแข่งขันไปต่อยอดจริง และสามารถวัดผลได้ต่อไป” ผอ.สำนัก 8 กล่าว
.
สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-22 มิถุนายนนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจของตนเองมากขึ้น การรวมทีมสร้างไอเดียสำหรับการแข่งขัน การรับคำปรึกษาแบบ 1:1 กับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และสุขภาวะ และปิดท้ายด้วยการแข่งขันประกวดไอเดีย โดยให้นิสิตได้ลองนำเสนอไอเดีย และตอบคำถามจากคณะกรรมการ ถือเป็นการจำลองการประกวดธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย ทำให้นิสิตสามารถเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจ และนวัตกรรมอีกด้วย โดยมีนิสิตนักศึกษาจากเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม รวมทั้งสิ้น 50 คน ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 และนิสิตปริญญาโทอีกด้วย

#สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร #สำนัก8 #สสส #Happy8workplace #Hackathon 
#HappyUniversity #KU
#มหาวิทยาลัยสุขภาพดีมีความสุข