ประชุม Kick off โครงการ "การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่องค์กรสุขภาวะอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน"

06/12/2023 Happy Body Happy Heart Happy Soul Happy Brain Happy Society 832
Share:

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) เพื่อร่วมประชุม Kick off โครงการ "การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่องค์กรสุขภาวะอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน" ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

การเปิดประชุมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู และคณะทำงานโครงการ ให้การต้อนรับนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) และคณะ

สำหรับการประชุมนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานและแผนงานการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) ได้นำเสนอความคาดหวังและแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของมหาวิทยาลัย การประชุมนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อองค์กรและสังคม จากนี้สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อทำให้โครงการนี้เป็นความสำเร็จและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่ออนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านสุขภาวะองค์กร