ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Mini MIO Talk สร้างสุขด้วยสถิติในองค์กร

28/03/2023 Happy Society 2,186
Share:

📣ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Mini MIO Talk  สร้างสุขด้วยสถิติในองค์กร
.
รับฟังแนวทางการนำโปรแกรมหลักสูตร Mini MIO ไปปรับใช้ในหน่วยงานนำร่องจนกลายเป็นวิถีและเกิดประโยชน์ จากผู้มีประสบการณ์ตรง  เพื่อให้องค์กรที่สนใจได้นำ
บทเรียนไปปรับใช้ในองค์กรและกระจายองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง
.
โดยกิจกรรม จะจัดขึ้น ใน    >>วันที่ 4 เมษายน 2566 <<    
🕑 เวลา 13.00 – 15.30 น.    
.
ช่องทางการเข้าร่วม
📍ผ่านระบบออนไลน์   โปรแกรม Zoom  หรือ 
📍Facebook live : เพจสร้างสุขด้วยสถิติ ในองค์กร