คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก

02/06/2022 Happy Family 165
Share:

ในสถานการณ์ new normal สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือ work from home ของพ่อแม่ และการเรียนออนไลน์ของลูก ทำให้แต่ละคนต้องมีหลายบทบาทพร้อมๆ กัน เช่น เป็นแม่-หัวหน้างาน เป็นพ่อ-เพื่อนร่วมงาน เป็นลูก-นักเรียนออนไลน์ เป็นต้น บทบาทที่หลากหลาย บางครั้งก็ไม่ไปด้วยกัน ย่อมส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ไม่น้อย จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกันในครอบครัว

“คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก” จะช่วยให้แนวทางสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกัน พร้อมกับเติมความเข้าใจ และรู้จักคนในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

คลิ๊กดาวน์โหลด “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ ฉบับครอบครัวและเด็ก”