Happy Society ที่คลินิกรักบ้านเกิด ๙ บาท

11/05/2022 Happy8workplace Happy Society 454
Share:

Happy Society ที่คลินิกรักบ้านเกิด ๙ บาท
สิทธิพร กล้าแข็ง


วันนี้ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวดี ๆ ของนักสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปแบ่งปันประสบการณ์งานสร้างสุขในนามสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น  หลังจากเสร็จการอบรม ๒ วัน ๑ คืน ได้เห็นถึงศักยภาพของเหล่านักสร้างสุขในการขับเคลื่อนงานสร้างสุของค์กรอย่างมีพลัง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข และส่งต่อความสุขสู่ผู้มารับบริการให้เกิดความประทับใจ


  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่องค์กรแห่งความสุข

ต้องยอมรับว่ากิจกรรมสร้างสุขของเหล่านักสร้างสุขเกิดขึ้นมากมาย มีการส่งต่อเผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์มีให้เห็นหลากหลายกิจกรรม แต่วันนี้ได้มาเจอกับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ Happy Society ที่น่าสนใจมากกิจกรรมหนึ่ง ใช้ชื่อว่า “คลินิกรักบ้านเกิด ๙ บาท”
พอได้ฟังชื่อกิจกรรมนี้รู้สึกว่าน่าสนใจไม่น้อย เลยต้องขอคุยกับเจ้าของกิจกรรมเพื่อต้องการทราบรายละเอียดที่มาที่ไปเป็นอย่างไร…
เจ้าของกิจกรรมนี้คือ คุณธีรนุช  ชละเอม เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) จบพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คือผู้ก่อตั้ง “คลินิกรักบ้านเกิด ๙ บาท”ร่วมกับญาติพี่น้องในครอบครัว หลายคนคงอยากทราบว่า คลินิกที่ว่านี้เป็นอย่างไร ทำไมผู้เขียนถึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ...?
คุณธีรนุช  ชละเอม เล่าให้ฟังว่า...

“คลินิกรักบ้านเกิด 9 บาท  เริ่มต้นจากปณิธานของคุณแม่ ท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกหลาน  ด้วยอุปนิสัยของคุณแม่ที่ชอบจะเป็นผู้ให้ และมีความสุขกับการให้  ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ  จึงกลายเป็นที่รักของคนในชุมชนมายาวนาน  คุณพ่อเองก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เคียงข้างคุณแม่เสมอมา... พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติ กลายเป็นแบบอย่างที่งดงามสำหรับลูกหลานในเรื่องการให้ โดยไม่หวังผล”
 

คุณธีรนุช และญาติพี่น้อง รวมทั้งลูก ๆ หลาน ๆ ในครอบครัวได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้เห็นและเป็นแบบอย่างที่ดีมาทั้งชีวิต 
วันหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมพอสมควร  ทั้งหน้าที่การงานเองก็มีความก้าวหน้าตามกรอบที่ควรจะเป็น  ลูกๆ ได้สำเร็จการศึกษา มีงานทำตามเป้าหมาย บรรดาญาติพี่น้องต่างคนต่างก็ไปทำงานและตั้งหลักปักฐานที่อื่น เมื่อมีโอกาสได้มาพบเจอกันจึงได้ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณแม่ในการแบ่งปันช่วยเหลือสังคม 
คุณธีรนุช กล่าว…
“อีกไม่กี่ปีเราก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว...มีความรู้สึกว่าเพียงพอ และพอเพียงแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่  เราอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นลม  แต่ถ้าเราอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วฟ้าดิน  ที่สำคัญคือ เราต้องการหาความสุขที่แท้จริงในชีวิต ซึ่งไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวย”

สิ่งที่คุณธีรนุช และครอบครัวเข้าใจดีคือ "ความสุขไม่ได้เลือกเรา แต่ตัวเราต่างหาก ที่เลือกหาความสุขให้กับตัวเราเอง" ประกอบกับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ยิ่งทำให้เห็นความยากลำบากของคนในชุมชนบ้านเกิด ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ  หากเจ็บป่วยไม่สบายต้องเดินทางไปหาหมอในตัวเมือง ซึ่งมีความยากลำบากไม่น้อยสำหรับชาวบ้าน จึงมีแนวคิดจัดทำ "คลินิกรักบ้านเกิด 9 บาท "ขึ้น เพื่อดูแลรักษาโรคเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง  โดยการปรึกษากับญาติพี่น้องรวมทั้งลูกหลานทุกคน
เป็นที่น่ายินดีว่า ญาติ พี่ น้อง และลูกหลานทุกคนเห็นชอบร่วมกัน ไม่มีใครขัดข้อง  จึงลงความเห็นกันว่าควรปรับปรุงอาคารเก่าของคุณแม่ เมื่อสมัยแม่ยังอยู่ใช้เป็นที่วางของสวนขายและแจกผู้เดินทางผ่านไปผ่านมาในชุมชน ใครไม่มีเงินคุณแม่ให้กินฟรี โดยมีพี่ชายคนโตเป็นคนช่วยดูแลงานช่าง

“ครอบครัวเรา  ญาติพี่น้องเราทุกคน  ไม่มีใครขัดแย้ง  เห็นด้วยและยินดีสนับสนุน
ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการดำเนินงาน จนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นคลินิกขึ้นมา...  
ครอบครัวน้องสาวที่อยู่ขอนแก่นก็มาด้วยทุกครั้งช่วยกันออกแบบ  วางแผน และช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น และตู้ยาให้  ครอบครัวพี่สาวที่อยู่ที่สกลนครก็เป็นผู้ดูสนับสนุนอาหารการกิน สิ่งไหนที่ขาดเหลือ ช่วยวิ่งซื้อจัดหามาให้…”    คุณธีรนุช กล่าว....

 

ในที่สุด “คลินิกรักบ้านเกิด ๙ บาท”  ก็เกิดขึ้นสมตามความตั้งใจของคุณธีรนุช และญาติพี่น้องพร้อมด้วยลูกหลาน ซึ่งใช้บ้านของคุณแม่เป็นที่ทำการ  ตั้งอยู่ข้างไปรษณีย์ดอนเขือง  ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เริ่มเปิดให้บริการวันแรก เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕  ในระยะแรกเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐น. โดยมีค่าบริการเพียงครั้งละ ๙ บาทเท่านั้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ชาวบ้านก็ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินเสียทองเดินทางไกลไปหาหมอถึงในตัวเมือง

“...พวกเราทำคลินิกนี้เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน  สำนึกรักบ้านเกิด  โดยไม่ได้หวังผลกำไรหรือผลตอบแทนอื่นใด  ยา และอุปกรณ์ส่วนหนึ่งได้จากงบส่วนตัวซื้อหามาเอง  และอีกส่วนได้จากเพื่อนฝูง คนรู้จัก สนับสนุนบริจาคเงินมาช่วย...” คุณธีรนุช กล่าว....

 “คลินิกรักบ้านเกิด ๙ บาท” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความตั้งใจอยากจะแบ่งปันสู่สังคม สร้างสันติสุขให้สังคม โดยเฉพาะสังคมที่ได้เคยอยู่อาศัย เป็นการยกระดับความสุขด้าน Happy Heart & Happy Society ได้อย่างแท้จริง

   

ขอขอบคุณ คุณธีรนุช ชละเอม(พี่นุช) คุณดารณี ศิริรักษ์นภา(พี่ติ๋ว) และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข และพวกเราเหล่านักสร้างสุขขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีความเข้มแข็งในการสร้างความดีต่อไป