๙ วัดบันดาลใจ

03/05/2022 Happy Relax 2,369
Share:

 

 

๙ วัดบันดาลใจ : วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

"วัดคู่โรงเรียน แหล่งเรียนรู้อันร่มรื่นกลางเมืองกรุง

ที่พักผ่อนทางจิตวิญญาณ ของนักเรียน

นักท่องเที่ยว และชุมชน "

๑ ใน ๙ วัดบันดาลใจ

ที่พร้อมจะพลิกฟื้นพื้นที่แห่งชีวิตและจิตวิญญาณ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัดทั่วประเทศ