ความเป็นผู้นำสำคัญต่อการทำงานแบบ New Normal

03/02/2022 คลังความรู้, บทความ 2,469
Share:

ข้อคิดจากงาน Happy Workplace Talk # 1: Next Normal, Next Happy Workplace
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

องค์กรทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้พนักงานมีความสุขและมั่นใจในการทำงาน
แนวทางการจัดการองค์กรสุขภาวะจากการคลายล็อคดาวน์โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ดร.บวรนันท์  ทองกัลยา นายกสมาคมแห่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ดำเนินรายการ

ติดตามงาน Happy workplace Talk ครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/happy8workplace