แนะนำ 5 สถานที่ชาร์จพลังคนทำงาน

27/01/2023 Happy8workplace Happy Soul Happy Relax 62
Share:

ท่ามกลางความกดดันในการทำงาน ส่งผลให้เกิดสภาวะ Burnout Syndrome จนทำให้ไม่อยากทำงาน

การปรับสภาพจิตใจถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนทำงาน มีพลังกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม

บางครั้ง การได้อยู่ในสถานที่ที่สามารถนำพาความสงบเย็น ให้เราได้หยุดพัก ทบทวนตัวเอง ก็สามารถชาร์จพลังให้เราก้าวเดินหน้าต่อไปได้

วันนี้ เรารวบรวมสถานที่ซึ่งเรียกว่า “อาวาสสัปปายะ” หรือสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศที่สะอาด สงบ และ ร่มเย็น สามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงใจได้ในยามที่อ่อนล้า มีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะ

 

 1. เสถียรธรรมสถาน

ก่อตั้งโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ตั้งอยู่ในซอยวัชรพลย่านรามอินทรา ถือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมย่านชานเมืองที่สงบและร่มเย็น เหมาะกับการไปฝึกจิตและเจริญสมาธิ

และยังเป็นแหล่งให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะและการใช้ชีวิตที่ดี เสถียรธรรมสถานจัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเน้นการนั่งสมาธิด้วยวิธีอานาปานสติ ซึ่งเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก รวมทั้งการอานาปานสติภาวนา มีการสวดมนต์ทำวัตร การเดินจงกรม และการนอนภาวนา เพื่ออบรมจิตให้เกิดความสงบและเป็นอิสระ

  • Facebook : เสถียรธรรมสถาน SathiraDhammasathan
  • ที่อยู่ : เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

2. วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ถือว่าเป็นวัดที่สามารถเดินทางมาได้สะดวก เพราะตั้งอยู่ใจกลางเมือง และ ติดรถไฟฟ้า เหมาะสำหรับชาวกรุงเทพเป็นอย่างมากในทุกๆ วันจะมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมและนั่งสมาธิที่ศาลาพระราชศรัทธา สวนป่า วัดปทุมวนาราม โดยเริ่มสวดมนต์ทำวัตรเย็นในเวลา 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน โดยทางวัดจะจัดเตรียมอาสนะ หนังสือสวดมนต์ และผ้าคลุม ไว้ให้บริการสำหรับสุภาพสตรีที่นุ่งกระโปรง กิจกรรมจัดทุกๆวัน คนทำงานในเมืองคนไหนที่มีเวลาน้อยแต่อยากไปหาความสงบแนะนำที่นี่

  • Facebook : วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
  • ที่อยู่ :วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

3. สวนโมกข์กรุงเทพ

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนรถไฟล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ ทำให้เกิดความสงบมากยิ่งขึ้น โดยในพื้นที่สวนโมกข์นั้นเป็นอาคารปูน 3 ชั้น ดูทันสมัย ตั้งอยู่ริมสระน้ำและสวนกิจกรรมลานธรรมะ สร้างไว้ให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมและศึกษาธรมมะต่างๆ ซึ่งสวนโมกข์กรุงเทพนั้นใช้หลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุเป็นสื่อหลักให้คนที่มาได้ศึกษากัน ที่นี่มีห้องนิพพานชิมลอง สำหรับการนั่งสมาธิ โดยมีการสร้างบรรยากาศช่วยให้สงบเย็นได้ชั่วขณะ

  • Facebook :กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ
  • ที่อยู่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

4. วัดสุทธิวราราม

ตั้งอยู่บน ถนนเจริญกรุงสามารถเดินทางได้ง่าย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี มีจุดเด่นคือ อุโบสถหินอ่อนจตุรมุข 2 ชั้น และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในและรมณียสถาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองอีกทีที่มีความสงบ ร่มรื่น เหมาะกับการมาทำบุญ หาความสงบให้จิตใจได้ดี

  • Facebook :วัดสุทธิวราราม
  • ที่อยู่ : วัดสุทธิวราราม 1753ถนนเจริญกรุงยานนาวากรุงเทพมหานคร10120

 

5. วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เป็นวัดที่มีแนวคิดและวิถีปฏิบัติยุคใหม่ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชาวพุทธยุคใหม่จะต้องมากัน ภายในวัดเงียบสงบมีลานหินโค้งที่ล้อมไปด้วยต้นไม้ให้ได้นั่งพักผ่อน ฟังธรรม หรือจะนั่งสมาธิ ซึ่งวัดนี้เหมาะแก่การมาไหว้พระ ทำบุญตักบาตร และทางวัดยังมีการจัดปฏิบัติธรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมอีกด้วย

  • Facebook :เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
  • ที่อยู่ :78/8 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด เทศบาลนครปากเกร็ด 11120

 

การหยุดนิ่งคิด จดจ่ออยู่แค่ลมหายใจเข้าออก เพียงแค่วันละ 5 นาที 10 นาที หากได้ทำบ่อย ๆ จะฝึกให้เรามีจิตที่มั่นคง มีสติในการใช้ชีวิต มีสติในการทำงานและช่วยคลายเครียดได้อีกด้วย หากเพื่อน ๆ มีสถานที่สำหรับชาร์จพลังที่ไหน แนะนำกันมาเพิ่มเติมนะคะ