องค์กรเครือข่าย

องค์กรศาสนา

ภาคีเครือข่าย
2 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
วัดวังตะกู 53 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 0923991998 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0921431234 ดูโครงการที่เข้าร่วม