องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคเอกชน

ภาคีเครือข่าย
612 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
บริษัท เอสเซนทรา จำกัด 116/3 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด 443 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด 443 ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด 55 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท ดาสโก้ จำกัด 264 ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง กทม.10520 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด 32/13 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 88 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด 50 ม.8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด 700/372 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท เลิศลักษณ์ แฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด (องค์กรต้นแบบ) 66/28 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02-996-0890 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด 159 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2501-1364, โทรสาร 02-501-1367 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 300/154 หม่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-012541 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด 24/11 หมู่ที่ 4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-158-8888 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสมุทรปราการ) 2/360 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 038 401 505 ดูโครงการที่เข้าร่วม