องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
183 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ตำบลคลอง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 1102/226ม.10 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย 558 ม.1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอ วังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 88/39 · ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ · อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานกองทุนยุติธรรม 404 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย 126/1 ซอยนวลน้อย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ หมู่บ้าน มายด์ ฮอฟฟ์, 98/36, ถ. ร่มเกล้า, แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ 58 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์, ตำบล ทรงคนอง อำเภอพระประแดง, สมุทรปราการ 10130 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนภัทรวิทยา 274 ม.1 ถ.สายเอเซีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงพยาบาลตากใบ หมู่ 114/63 หมู่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ดูโครงการที่เข้าร่วม