องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
181 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120. 0948153815 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง 120 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0935193553 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยตุลาการและหน่วยงานราชการฝ่ายศาลปกครอง ถ. รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0889629077 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยตุลาการและข้าหน่วยงานหน่วยงานราชการฝ่ายศาลปกครอง ถ. รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0889629077 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยชุมชนตราด 64/1 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 0830313028 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ถนน215 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 0810567920 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0851415191 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์, ถ.นนทรี, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 13100 0818591929 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 282 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0969788456 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  0819536669 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000 0950959649 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0876714442 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0865441954 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0641462413 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ชุมชนพอเพียง ณ พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 0818446046 ดูโครงการที่เข้าร่วม