องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
181 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี 444 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท (กิโลเมตรที่ 9) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี 999 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี 333 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองสงขลา 1111 หมู่ 2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองระยอง 777 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองยะลา 199 หมู่ 1 ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000  ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี  980/98 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000. ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช  5/8 หมู่ที่ 6 ถนนนครศรีธรรมราช - ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น 333 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศาลปกครองกลาง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240  ดูโครงการที่เข้าร่วม