องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
183 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2346 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ดูโครงการที่เข้าร่วม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม เลขที่ 177 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม