องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
183 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 999 หมู่ 6 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 333 หมู่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 8 หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 188/6 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถานีตำรวจภูธรแม่สอด 416 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ถนนปราสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลบ้านแดน 254 หมู่ 7 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง 99 หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง 777 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 399 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 7 หมู่ที่ 7 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร 1 หมู่ 2 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 ดูโครงการที่เข้าร่วม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูโครงการที่เข้าร่วม