อบรมพิเศษสำหรับภาคีเครือข่ายสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

14/03/2023 Happy Society 2,289
Share:

                   ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมพิเศษสำหรับภาคีเครือข่ายสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้หัวข้อ “การใช้ Tiktok เปลี่ยนการสื่อสารสุขภาวะในองค์กรให้เป็นเรื่องสนุก” ผ่านทางออนไลน์

                     

  ลิงค์สมัครลงทะเบียน

        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV0T3fMjabA8FLS_0nHSKJu3yjsWvoVc6jwOMrKSXYHBNPmg/viewform