กิจกรรม Happy Variety Expo 2022

20/09/2022 Happy Body Happy Heart Happy Soul Happy Relax Happy Brain Happy Money Happy Family Happy Society 1,993
Share:

 

19-20.9.65 ทีม SHARE จัดงาน Happy Variety Expo 2022 ใน Theme " Camping Fair SHARE Happiness" มีองค์กรสุขภาวะมาออกบูธนำเสนอผลงาน จำนวน 11 องค์กร และมีภาคีเครือข่ายรวมออกบูธ 2 โครงการคือ SHAP และลดพุงลดโรค จำนวนผู้ร่วมงานและผู้จัดงาน 215 ท่าน 65 องค์กร

โดยในงานได้เชิญท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "work-Life Balance ทำงานใช้ชีวิต พิชิต Productivity" และได้เชิญท่าน ผอ.พงษ์ศักดิ์ สสส.กล่าวขอบคุณและร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลองค์กรสุขภาวะในครั้งนี้