มาร่วมกันหาคำตอบกันใน Happy Workplace Talk ครั้งที่ 5

21/04/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,539
Share:

❓ ทำอย่างไร...ให้คนทำงานไม่ต้องกังวลกับการดูแลครอบครัว

❓ทำอย่างไร...ให้คนทำงานไม่ต้องกดดันว่าจะเลือกงานหรือครอบครัว  

❓ ทำอย่างไร...ให้ครอบครัวมีความสุขไปพร้อมกับการทำงานที่มีคุณภาพ 

มาร่วมกันหาคำตอบกันใน Happy Workplace Talk ครั้งที่ 5

✴️"7 ขั้นตอนสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัว"

☑️วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

พบกับ….

✳️คุณรัชดา ธราภาค ผู้ประสานงานเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว
“ถอดประสบการณ์สถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

✳️คุณกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“แนวนโยบายการดูแลและสนับสนุนสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

✳️ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
“7 ขั้นตอนสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับครอบครัว”


ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาผ่าน Zoom ที่ลิงค์ >>> https://forms.gle/MPASWpUhqmjLFzM67