พ่อแม่พลังบวก คู่มือจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

02/06/2022 Happy Family
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ พ่อแม่พลังบวก คู่มือจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
รายละเอียด

ฉบับวิทยากรกระบวนการ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานวัย 7-15 ปี

ผู้แต่ง ปรารถนา หาญเมธี
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2563
ดาวน์โหลด