ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดเหล้า

20/04/2022 Happy Body
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดเหล้า
รายละเอียด

คู่มือคณะทํางานควบคุมและลดปัญหาการดื่มเหล้าของพนักงานในสถานประกอบการ

ผู้แต่ง ดร. จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ดร. ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ
ISBN 978-616-279-805-4
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด