10 แนวทางการทำโปรแกรมสุขภาพสำหรับที่ทำงาน

16/12/2021 Happy Body Happy Relax 7,757
Share:

 

 10 แนวทางการทำโปรแกรมสุขภาพสำหรับที่ทำงาน

 

การทำให้เกิดสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกองค์กรทั่วโลกไปแล้ว เหตุผลเบื้องหลังคือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสถานะสุขภาพของพนักงาน และทำให้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

สุขภาพในที่ทำงานไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การให้ประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพฟรีแก่พนักงาน สถานที่ทำงานที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมโดยตรงในโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา การนำโปรแกรมสุขภาพในที่ทำงานมาใช้อย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานจะมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ พนักงานที่มีความสุขและมีสุขภาพดีเท่านั้นที่จะทำงานได้ดีขึ้น การจัดโปรแกรมสุขภาพของพนักงานที่มีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นความจำเป็นสำหรับยุคนี้ เพราะโปรแกรมที่ดี ย่อมส่งเสริมให้พนักงานมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี ช่วยลดอัตราการขาดงานของพนักงานอันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยตอบแทนบริษัทอย่างมาก

แนวทางการจัดทำโครงการสุขภาพที่นำเสนอนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขภาพของพนักงาน สามารถช่วยให้พนักงานมีความฟิตแบบมีส่วนร่วม มีความคุ้มค่า และเหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด

1. ทำสมาธิวันจันทร์

ทุกคนเกลียดวันจันทร์ พนักงานก็ไม่ต่างกัน การปล่อยให้พนักงานเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสิ้นหวังอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ องค์กรสามารถวางแผนจัดการทำสมาธิช่วงสั้นๆ ในวันจันทร์ได้ ชั่วโมงการทำสมาธิจะช่วยให้พนักงานจัดการกับความรู้สึกที่ต้องทำงานที่ยังไปไม่ถึงเป้าได้ เพราะการทำสมาธิช่วยให้พนักงานจดจ่อกับช่วงเวลาที่เหลือของวัน ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต  

2. เผยแพร่บทความดูแลสุขภาพผ่านจดหมายข่าว หรืออีเมล์

ความตระหนักเป็นตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง การรณรงค์ด้านสุขภาพในองค์กรต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเริ่มต้น และความท้าทายหลักในที่นี้คือการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิด องค์กรสามารถทำได้ผ่านแคมเปญสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ โดยส่งบทความด้านสุขภาพและจดหมายข่าวทุกวันไปยังอีเมลของพนักงาน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน

3. จัดวันนำอาหารสุขภาพจากบ้าน

ดังคำกล่าวที่ว่า “เราเป็นอย่างที่เรากิน” การจัดอาหารเพื่อสุขภาพทุกเดือนเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับโปรแกรมสุขภาพของพนักงาน ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยให้ทุกคนนำอาหารสุขภาพมาจากบ้าน การจัดกิจกรรมดังกล่าวบ่อยๆ จะช่วยให้พนักงานมีนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสนิทสนมในหมู่พนักงานทุกคน ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

องค์กรสามารถจัดโปรแกรมการนำอาหารสุขภาพมารับประทานด้วยกันในที่ทำงาน เช่น วันอาหารคลีน  วันลดคาร์โบไฮเดรต วันเพิ่มโปรตีน เป็นต้น

4. เชื่อมโยงการแก้ปัญหาสุขภาพให้เข้ากับสังคม

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้พนักงานมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคือการเชื่อมโยงกับสาเหตุทางสังคม การรวมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับกิจกรรมเพื่อสังคม ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสตอบแทนสังคม วิธีนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

องค์กรสามารถสนับสนุนสาเหตุทางสังคมได้ด้วยการจัดความท้าทายด้านสุขภาพในที่ทำงาน เช่น  การเดินทน วิ่งทน หรือเลือกให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพกับชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. แต่งตั้งทูตสุขภาวะ

ทุกองค์กรมักมีคนที่ใส่ใจสุขภาพและประสบความสำเร็จไปพร้อมกันเสมอ พนักงานเหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆ ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนพนักงานด้วยกันมีชีวิตที่มีสุขภาพดี  องค์กรสามารถกำหนดตำแหน่ง “ทูตสุขภาวะ” เพื่อให้พนักงานเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้มีสุขภาพดีในองค์กร

6. ปั่นไปทำงาน

องค์กรสามารถส่งเสริมให้พนักงานปั่นจักรยานมาทำงานแทนการนำรถมา โดยพิจารณาจากระยะทางหากพนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำงานขององค์กร นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยให้พวกเขาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังสามารถจัดทัวร์ปั่นจักรยานระยะสั้นให้พนักงาน ด้วยรางวัลที่มีความหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด สิ่งนี้จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านการปั่นจักรยาน

7. ส่งเสริมให้มีเวลาหยุดพักเป็นช่วงๆ ระหว่างทำงาน

การที่พนักงานนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเป็นเวลานานโดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอาจประสบปัญหาสุขภาพ เช่น สายตา ปวดหลัง

ปวดหัว  กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ความเหนื่อยล้า เป็นต้น การให้พนักงานหยุดพักระหว่างงานจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ องค์สามารถหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้พวกเขากระปรี้กระเปร่า และมีช่วงหยุดพักเป็นระยะ

8. รณรงค์เลิกบุหรี่

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านิโคตินไม่ใช่ยา แต่จะเติมเชื้อเพลิงให้กับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวใจและปอด การรณรงค์เลิกบุหรี่ในที่ทำงานสามารถช่วยให้พนักงานของคุณเอาชนะนิสัยการสูบบุหรี่ได้ โดยใช้เคล็ดลับบางประการสำหรับการดำเนินการแคมเปญดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

  • สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่
  • แสดงวิธีการเลิกบุหรี่ที่เป็นไปได้
  • ประกาศเขตห้ามสูบบุหรี่รอบองค์กร
  • รับสมัคร Life Coach กิจกรรมเลิกบุหรี่
  • เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานเลิกบุหรี่

9. เดินไปคุยงานไป

การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่ช่วยให้คนมีร่างกายและจิตใจที่ฟิตในทุกด้าน และการเดินเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา องค์กรสามารถนำการเดินนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในรูปแบบของ "เดินไปคุยงานไป" เช่น จัดการประชุมหรือการอภิปรายที่ใช้คนกลุ่มเล็กๆ ไม่สำคัญขณะเดินแทนการนั่งในห้องปิด  

10. อนุญาตชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น

ปัญหาด้านสุขภาพในที่ทำงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากภาระงานที่พนักงานต้องแบกรับตลอดทั้งวันมากเกินไป การขาดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น ทำให้พนักงานไม่มีเวลาที่จะฟื้นจิตใจและร่างกายของตัวเอง การอนุญาตให้พนักงานมีชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่นเป็นขั้นตอนใหญ่ในการดำเนินการด้านสุขภาพในที่ทำงานอย่างเหมาะสม การมีชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยให้พนักงานมีเวลาทำสิ่งต่างๆ เช่น พักผ่อนหรือไปยิม ทำให้พนักงานรู้สึกดีกับงานของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาบรรลุความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่สมบูรณ์แบบ