กิจกรรมดีๆ เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพทางกายของบุคลากรในวงงานรัฐสภา

04/01/2022 กิจกรรมที่น่าสนใจ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,130
Share:

       กิจกรรมดีๆ เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพทางกายของบุคลากรในวงงานรัฐสภา โดยโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ:การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรในวงงานรัฐสภา สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8 ) สสส.


#สสส #Happy8Workplace