งานได้ผล คนเป็นสุข

30/05/2022 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ งานได้ผล คนเป็นสุข
รายละเอียด

Healthy organization, Healthy productivity

ผู้แต่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด