องค์กรแห่งความสุข 4.0

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ องค์กรแห่งความสุข 4.0
รายละเอียด

การทบทวนแนวคิด องค์กรแห่งความสุข และแนวทางก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ดัวยการเรียนรู้จากโครงการวิจัยและองค์กรแห่งความสุขรุ่นพี่ 

ผู้แต่ง นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2017
ดาวน์โหลด