หนังสือ HAPPY WORKPLACE ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข

19/12/2021 Happy8workplace
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ หนังสือ HAPPY WORKPLACE ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข
รายละเอียด

หนังสือ HAPPY WORKPLACE ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด