เรื่องเล่าสุของค์กร แบบ shap shap เล่ม 1

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ เรื่องเล่าสุของค์กร แบบ shap shap เล่ม 1
รายละเอียด

เรื่องเล่าสุของค์กร แบบ shap shap เล่ม 1

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2020
ดาวน์โหลด