กระจายความสุขสู่สังคมด้วย happy workplace เล่ม 2

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ กระจายความสุขสู่สังคมด้วย happy workplace เล่ม 2
รายละเอียด

การถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมการออกบูธแบ่งปันความสุข และถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงานสร้างสุขขององค์กรต้นแบบองค์กรสุขภาวะ ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

ผู้แต่ง มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2019
ดาวน์โหลด