กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร

30/05/2022 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร
รายละเอียด

 Thailand social enterprise 50

ผู้แต่ง คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด