การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งความสุข

30/05/2022 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งความสุข
รายละเอียด

แนวคิด และบทเรียนจากกรณีศึกษา

ผู้แต่ง ประภาพรรณ อุ่นอบ, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
โครงการ
ISBN 978-616-279-110-9
ปีที่พิมพ์ 2555
ดาวน์โหลด