แนวคิดและการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้านหน่วยงานน่าทำงาน

26/05/2022 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ แนวคิดและการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้านหน่วยงานน่าทำงาน
รายละเอียด

แนวคิดและการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้านหน่วยงานน่าทำงาน ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN 978-974-11-0921-0
ปีที่พิมพ์ 2551
ดาวน์โหลด