สรรสาระองค์กรแห่งความสุข แนวคิดและกรณีตัวอย่าง องค์กรใฝ่รู้ดี

04/11/2021 Happy Brain
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ สรรสาระองค์กรแห่งความสุข แนวคิดและกรณีตัวอย่าง องค์กรใฝ่รู้ดี
รายละเอียด

สรรสาระองค์กรแห่งความสุข แนวคิดและกรณีตัวอย่าง องค์กรใฝ่รู้ดี

ผู้แต่ง
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2016
ดาวน์โหลด