แนวทางและองค์ความรู้สำหรับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

04/11/2021 คลังความรู้, หนังสือ
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ แนวทางและองค์ความรู้สำหรับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ
รายละเอียด

หนังสือ “แนวทางและองค์ความรู้สำหรับเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ” เป็นการรวบรวมแนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้ ที่โครงการต่าง ๆ ในเครือข่ายองค์กรสุขภาวะได้พัฒนาขึ้นเพื่อดำเนินงานสร้างสุขภาวะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายและสามารถนำไปใช้งานต่อได้

ผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โครงการ
ISBN
ปีที่พิมพ์ 2020
ดาวน์โหลด