สวนผักบำบัด เพื่อสุขภาวะและอาหารสำหรับเด็กและครอบครัว

02/06/2022 Happy Family
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ สวนผักบำบัด เพื่อสุขภาวะและอาหารสำหรับเด็กและครอบครัว
รายละเอียด

วิธีการปลูกสวนผักอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้แม้ในสังคมเมือง

ผู้แต่ง
โครงการ โครงการพัฒนารูปแบบสวนบําบัดที่เหมาะสมสําหรับเด็กพิการ สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นและครอบครัว
ISBN 978-616-7742-17-5
ปีที่พิมพ์ 2563
ดาวน์โหลด